UAB „EKO2ŠILUMA“ saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus pagal Europos Sąjungos Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą Nr. 2016/679, kitas teisės aktų nuostatas.

KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Asmens duomenys leidžia identifikuoti Jūsų asmenį. Tai gali būti:

 • Vardas, pavardė/įmonės pavadinimas;
 • Gyvenamosios vietos adresas/įmonės  adresas ;
 • Telefono Nr.; elektroninio pašto adresas;
 • Bet kokia kita  Jūsų pateikta informacija.

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo. Kokiu būdu mums tampa prieinami Jūsų asmens duomenys? Jūsų asmens duomenis mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate mums:

 • Interneto svetainėje užpildę techninio aptarnavimo registracijos duomenis ;
 • Jums parašius mums elektroniniu paštu, komentaruose, paskambinus, ar kitaip susisiekus;

Jūsų asmens duomenis saugojame 10 metų po įrangos pirkimo, paslaugos užsakymo. Užklausų administravimo tikslu –  1 metus.

Informuojame, kad  Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
 • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte įmonei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

 Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.

Slapukų politika

Slapukai – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com. Duomenys panaudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan., renkami remiantis Slapukų politika. Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais.

Autorinės teisės

Šioje tinklavietėje naudojamas „EKO2ŠILUMA“ pavadinimas, taip pat pavadinimas bei logotipas UAB „EKO2ŠILUMA“ yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Kiti šioje svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-23